קורס הנהלת חשבונות 1+2

מעוניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם:

בכל ארגון ומשרד זקוקים לעבודתם של מנהלי חשבונות. תפקידם של אנשי מקצוע אלה הוא לערוך רישום ומעקב של פעולות פיננסיות שונות, לוודא שהארגון ממלא את חובותיו הכלכליות כלפי העובדים וכלפי הממשלה, ולפקח על תזרים המזומנים, מאזן ההוצאות וההכנסות.

​בעלי עסקים או מנהלי חברה מעוניין במידע שוטף על מצבו הכלכלי של הארגון, ומכאן הדרישה לאנשי הנהלת חשבונות. מנהלי חשבונות אחראיים, בין השאר, על התיעוד והארגון של מסמכים פיננסיים, כגון: חשבוניות מס זיכוי, חשבוניות מס חיוב, קבלות, מסמכי הפקדות בבנקים, המחאות, תלושי שכר, מודעות מכרז, הצעות מחיר של ספקים ונותני שירותים, דפי תקציב, לוחות מאזן הכנסות והוצאות, ועוד.

​הנהלת חשבונות היא הבסיס לכל עבודה חשבונאית. לימודי הנהלת חשבונות מכשירים את הלומדים לעבוד עם הכלים המקצועיים בתחום, ומספק היכרות עם מגוון נושאים כגון: הנהלת חשבונות ממוחשבת, תורת המסחר, דוחות שנתיים, תיעוד, רישום כפול, מאזני בוחן, תלושי שכר, רישום בספרי חשבונות, דוח רווח והפסד, עבודה מול תוכנות מסוג חשבשבת ועוד.

מטרת הקורס:

 • הכשרת הלומד/ת לתפקיד מנהל/ת חשבונות מוסמך/כת, ברמה בסיסית (1) ומתקדמת (2), לעבודה בסביבה ממוחשבת ועדכנית.

מבנה הקורס:

התוכנית מקיפה את כל התכנים והמיומנויות בהתאם לתוכנית הלימודים של משרד העבודה והרווחה:

 • חשבונאות פיננסית אתיקה ויחסי אנוש
 • תורת המסחר והמשק
 • חישובים מסחריים
 • חשבונאות מעשית ממוחשבת – חשבשבת ומכפל.
 • כללי בטיחות

דרישות קבלה:

 • 12 שנות לימוד
 • ראיון קבלה

משך הקורס:

30 מפגשים, מפגש אחד בשבוע – מסלול ערב

הקורס מתקיים באישור ובפיקוח משרד העבודה והרווחה.

עיקרי תוכנית הלימודים

 • חשבונאות פיננסית
  • מבוא להנהלת חשבונות 
  • התהליך החשבונאי השוטף
  • מס ערך מוסף 
  • קניות ומכירות טובין 
  • משכורות,נלוות וניכויים
  • מלאי 
  • כללים ועקרונות חשבונאים מקובלים
  • תיאום חשבונות תוצאתיים ומאזניים – השלמת התהליך החשבונאי 
  • חייבים,פקדונות לזמן קצר,קופה וקופה קטנה
  • רכוש קבוע 
  • רכוש מופשט והוצאות נדחות
  • התחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך,הון ועודפים
  • עריכת דוחות כספיים והצגתם בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים 
  • שותפויות
  • עסקה משותפת
  • מוסדות ללא כוונת רווח 
  • התקינה החשבונאית
 • תורת המסחר והמשק
  • סוגי התאגדויות 
  • מושגי יסוד בכלכלה – ידיעה כללית 
  • מושגי יסוד בבנקאות וביטוח
  • שיקים, שטרות וכרטיסי אשראי
  • מערכת המיסים בישראל – ידיעה כללית
 • חישובים מסחריים
  • חישובי רווח והפסד
  • חישובי הנחות 
  • חישובי ריבית, הצמדה והפרשי שער
  • יחס ופרופורציה, טורים (סדרות) חשבונאיים והנדסיים
  • ניכיון שטרות ושיקים מעותדים (דחויים)
 • חשבונאות מעשית ממוחשבת (בסיסי)
  • חשבונאות מעשית ממוחשבת

בחינות:

בחינת הסמכה עיונית של משרד הכלכלה

בחינת הסמכה מעשית של משרד הכלכלה

תעודות:​

✔ תעודה מקצועית של משרד הכלכלה

✔ תעודת סיום קורס מטעם מכללת השכל

שיתוף:

דירוג:

/ 5.

מעוניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם:

שיתוף:

דירוג:

/ 5.

מעוניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם:
דילוג לתוכן